Niki de Saint Phalle e il giardino dei Tarocchi

2010